Jazykové kurzy

Komplexné riešenia jazykového vzdelávania pre firemných a individuálnych klientov sú našou doménou. Poskytujeme kvalitnú výučbu všetkých svetových jazykov pre všetky úrovne znalostí. Naše kurzy sú prispôsobené štandardom Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykové znalosti (Common European Framework of Reference for Languages – CEFR).

Zameriavame sa na prezenčnú výučbu jazykov u klienta. Ide o overenú metódu výučby, ktorá študentom pomáha dosiahnuť očakávaný progres.

V našom portfóliu nájdete aj ďalšie jazyky ako napríklad čínštinu, španielsky jazyk, turecký jazyk, chorvátsky jazyk, poľský jazyk či iný podľa požiadavky.

V prípade záujmu nás kontaktujte.